Wiersze

***

Wróci znów po nas
Jedwabny szlak
Tak jak powraca
Księżyca blask
Lecz na nim inny
Zabrzmi już takt
O nowych sercach
Zaszumi las

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak