Wiersze

***

wracam samotny
z bukietem – z innej łąki
wyprzedziłaś mnie

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak