Wiersze

***

wonna czystość konwalii
zawsze ten sam wiosenny klucz
otwierający na nowo
nasze spotkania

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak