Wiersze

***

Wolna Mleczna Droga
Aż po gwiezdne krańce
Są tylko na Ziemi
Granice i szańce

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak