Wiersze

***

wir gwiazd rozprasza
serca – będę wciąż pragnął
skrzydeł lub mostu

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak