Wiersze

***

wiosnę opisać
wśród łąk – czy ujmę promień?
ty zdobisz bukiet

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak