Wiersze

***

wrześniowy Księżyc
wędruje przez mój ogród
bez dotykania

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak