Wiersze

***

tyle tu wrzosów
pomilcz ze mną – ostatni
księżycu lata

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak