Wiersze

***

Tyle ksiąg o miłości
Wszystkie tylko cieniem
Kiedy razem przemówią
Róża i milczenie

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak