Wiersze

***

tylko ja w pełni
znam wasze piękno – szepnął
ruinom księżyc

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak