Wiersze

***

o świcie Kasi
dam konwalię samotną
i nie zerwaną

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak