Wiersze

***

O sekret szczęścia
Zapytaj pliszkę
Jeżeli zdążysz
Zadać pytanie

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak