Wiersze

O pamięci

Nasze napuszone i proste dążenia,
Sukcesy i klęski, ważne i dziecinne,
Naszych ról tragiczne i komiczne maski,
Lżejsze niż obłoki i te jak kajdany,
Nasze wszelkie wojny, czczone i wstydliwe,
Podchody wymyślne, pospolite zdrady,
Nasze świątobliwe i trywialne kłamstwa,
Nasze zamierzone, bezdenne szaleństwa
I ślepe z mądrości, pyszne filozofie –
Wszystko to pochłonie zapomnienia nicość.

Lecz Bóg nie zapomni w wiecznej serca toni,
Kto choć łzę maleńką nad życiem uronił.

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak