Wiersze

***

Mnie i mej Czereśni
W słonecznych tęsknotach
Umyka dzień krótki
Mogę już policzyć
Ostatnie jej liście
Ona moje smutki

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak