Wiersze

***

morze dziś w słońcu
spokojne – czy na falach
prosisz do tańca?

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak