Wiersze

***

Mnie bliskie szczególnie
Są nocne motyle
Mapy gwiazd znające
I ziemi magnetyzm
A w pełni lipcowej
Lecące za śladem
Jedynej miłości
By usnąć o świcie
W polnej melancholii

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak