Wiersze

Mateusz 25:31–46

Gdy wróci łódź blasku – gwiezdnie nieuchronna
Wywiodą mnie zewsząd – wezwą po imieniu
Nie spytają wcale o wyznanie moje
O siłę modlitwy – w kościele, w meczecie
O czas w synagodze, skupienie przed Buddą
Czy o mój ateizm albo agnostycyzm
Nie będzie pytania o rozmiar osiągnięć
Urzędy objęte i społeczny status
Braknie również pytań, których się obawiam –
O mroczne szuflady i skryte miłości

Przywołany będę przed jedno pytanie –
Co zrobiłem temu, kto tylko mógł czekać

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak