Wiersze

***

mgła uspokaja
liście – nikt nas nie znajdzie
oprócz jesieni

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak