Wiersze

***

Masz moje promienie
Po swojej stronie –
Słońce mówi tym
Którzy mu ufają

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak