Wiersze

***

majowy smutek
i twój najlżejszy dotyk
śnią wśród czeremchy

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak