Wiersze

***

malwo przydrożna
zakurzonych wędrowców
witasz i żegnasz

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak