Wiersze

***

majowe brzozy
lśnią i falują w słońcu
w wysokim oknie

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak