Wiersze

***

maj. czy pamiętam
gdzie byłem przed chwilą? – ktoś
spojrzał z ogrodu

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak