Wiersze

***

łąko czerwcowa
pocałunkiem nieba jest
każdy z twych maków

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak