Wiersze

***

już wszystkie liście
zabrał wiatr – znów pożółknie
list niewysłany

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak