Wiersze

***

Jeżeliby na świecie
Nie było już nocy,
Któraż lampka serca
Byłaby potrzebna?

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak