Wiersze

***

jeśli wciąż przechowujesz klucz
potrafię przywrócić
nieistniejący już dom
mówi Miłość

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak