Wiersze

***

blisko strumienia
rosnąc – można dla innych
stać się pomostem

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak