Wiersze

***

Bóg częściej
niż czyni cuda
posyła zaufane sługi –
zbiegi okoliczności

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak