Wiersze

Biel róży

mglisty poranek
po zamarzłych łąkach błądzę
tuląc biel róży

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak