Wiersze

***

Z całej Drogi Mlecznej
Lat świetlnych tysiące
Odnajdziesz w dzień jeden
Na majowej łące

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak