Wiersze

Wybrańcy Flory

Szczęśliwi wybrańcy Flory
Więź ich nie mija na zawsze
Żegnają się rdzawym liściem
Witają – wiosennym kwiatem

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak