Wiersze

***

Wśród drzew zagubione
Słońce końca stycznia
W zimnym oddaleniu
Lecz wciąż tak spragnione
Swoją moc przechować
W naszym przytuleniu

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak