Wiersze

***

wszelkie światło
jest równocześnie ścieżką
do swego źródła

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak