Wiersze

***

wszelkie nasze ślady
wymazuje czas
oprócz pozostawionych
w przyjaznych sercach

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak