Wiersze

***

wieczorna miedza
przekwita sadziec z ostem
nie przytulisz mnie?

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak