Wiersze

***

Wietrzna, przewrotna Jesieni,
Zrozumieć ciebie daremnie –
Serca od dawna wygasłe
Umiesz rozkochać wiosennie!

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak