Wiersze

***

w pewien poranek
znajdziesz mój dom po kwiatach
ze swoich listów

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak