Wiersze

***

w ostatkach zimy
rudzik – i ty ją – serce
otrząśnij z siebie

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak