Wiersze

***

w głębi ulewy
i burzy – spotkać łatwiej
niebo pogodne

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak