Wiersze

***

w dobrze uwiecznionej chwili
zaklęty jest ocean wyobraźni

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak