Wiersze

***

uśmiechu Buddy
fruwasz sobie po świecie
w drobnym rudziku

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak