Wiersze

***

usiądźmy z Bachem
przy strumieniu gwiazd
tam muzyka jest
właściwym wypełnieniem ciszy
a poezja
odpowiednią kreską w milczeniu

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak