Wiersze

***

upalny sierpień
omszony but – dobry świat
jednej stonogi

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak