Wiersze

***

stworzono razem
zimowy spacer z tobą
i wrzącą kawę

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak