Wiersze

***

Rzeko ulotności
Bez źródła i morza
Tym czego nie zgasisz
Jest tylko ten płomyk
Który w naszych oczach
Zapala tęsknota

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak