Wiersze

***

Różnicą jest księżyc
Na przepastnym niebie
Nocy nie pokona
Lecz nie ma drugiego

Łza też jest różnicą
Cichą na policzku
Kiedy słów już tyle
Przepadło za nami

I wiersz jest różnicą
Na szarym bilecie
Gdy mówi na przekór
Choć z serca harmonią

A uśmiech twój czuwa
Na przepaści skraju
By się ogród smutków
Nie różnił od raju

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak