Wiersze

Róża

gdzież jest
róża, co kłamie
każda
pragnie miłości

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak