Wiersze

***

Późnią się i spieszą
Nam ziemskie kochania
Niejedna już chwila
Na zawsze przepadnie
A słoneczny zegar
Odmierza swą miłość
Cicho i dokładnie

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak