Wiersze

***

Pomiędzy światami
Fale, wiatr i żagle
Dokądkolwiek płynę
Każde morze w Tobie

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak